Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Gemeente Oostzaan helpt inwoners op weg met verduurzamen woning

Op deze pagina vindt u informatieve filmpjes en links naar websites van partners waarmee de gemeente samenwerkt.

Filmpjes uitreiking Energy Award 2019

In 2019 kende het ministerie van EZK (Economische Zaken en Klimaat) de Energy Award toe aan gemeente Oostzaan. Op woensdag 20 oktober ontving wethouder Rosemarijn Dral de daarbij behorende prijs, een windturbine voor het opladen van elektrische fietsen, uit handen van Esther Pijs, directeur Warmte en Ondergrond van het ministerie. Deze windturbine staat bij Pannenkoek De Appel in het Twiske.

Bij deze uitreiking zijn twee filmpjes gemaakt; één gericht op onze inwoners en de andere gericht aan onze ondernemers.

Praktische tips

 • Wat kunt u zelf doen om te verduurzamen? Voor al uw praktische vragen kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket. Ook organiseren wij regelmatig collectieve inkoopacties voor woningisolatie en zonnepanelen. De Zaanse Warmtescanners helpen u de warmtelekken aan uw woning in beeld te brengen.
 • De gemeente is ook op zoek naar andere plekken om wind- en zonne-energie op te wekken. Meer informatie hierover staat in de Regionale Energiestrategie.
 • Om de baten van opgewekte energie lokaal te houden kunt u een energie coöperatie oprichten of erbij aansluiten, bijvoorbeeld de Zaanse Energie Koöperatie. Of kijk op HIER.nu. Thuis, in de buurt en op het werk. HIER helpt u met de energietransitie. 
 • Wilt u verduurzamen, maar heeft u niet de financiële middelen? Kijk dan naar de financierings- en subsidiemogelijkheden, onder het kopje Leningen & subsidies.
 • In 2050 wil Oostzaan aardgasvrij zijn. Dat lijkt ver weg, maar we moeten ons er wel op voorbereiden. We moeten dus plannen maken. In de Transitievisie Warmte beschrijft de gemeente welke technische mogelijkheden er zijn en daarbij is ingeschat wat het minste kost.

U kunt individuele oplossingen gebruiken, zoals isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp. Collectieve oplossingen, zoals bijvoorbeeld een warmtenet kan voordeliger zijn, maar dan moeten er wel voldoende mensen meedoen. De gemeente kan daarbij helpen.

 • Doe inspiratie op bij mensen die hun huis al hebben verduurzaamd. Elk jaar, in het laatste weekend van oktober en het eerste weekend van november, openen huiseigenaren hun deuren voor bezoekers om over hun ervaringen met duurzame aanpassingen te vertellen. Kijk voor meer informatie op de website van de Duurzame Huizenroute.
 • Hevige buien en langdurige neerslag kunnen leiden tot wateroverlast. Als riool en watersysteem het overtollige water niet meer kunnen verwerken, kunt u zelf maatregelen nemen om wateroverlast in uw eigen omgeving te beperken. Denk daarbij aan het plaatsen van regentonnen en het vergroenen van je tuin. Of koppel uw regenpijp af van het riool. Op YouTube staan informatieve filmpjes van Rioned:
  Hoe hou ik het regenwater buiten
  Water op straat na hevige regenbui
 • Voorkom hittestress tijdens heter wordende zomers en vergroen uw tuin en uw buurt. Tegels eruit, planten en bomen erin.

Kijk ook eens op de website van onze partners met tips om te verduurzamen. Hier kunt u terecht voor informatie over en inspiratie voor bijvoorbeeld het isoleren van iw woning, zonnepanelen en/of een groen (sedum) dak.

Praktische tips om uw woning te verduurzamen

Gemeente Oostzaan is samen met het Duurzaam Bouwloket een verduurzamingsaanpak gestart. Regelmatig zijn er collectieve inkoopacties voor woningisolatie en zonnepanelen die in samenwerking met regionale uitvoerende bedrijven wordt georganiseerd. Daarnaast worden er informatieve webinars over isolatie georganiseerd.

Hoe helpt gemeente Oostzaan inwoners op weg

Wist u dat het ‘s zomers in betegelde achtertuinen en op het balkon in de schaduw meer dan 5 graden warmer is dan in de weilanden? Slim gebruik van groen en water helpt om u tuin en huis te verkoelen en om overtollig regenwater na extreme buien af te voeren voordat het een te groot probleem wordt.

Wat kun u zelf doen om uw tuin of balkon te vergroenen?

In 2019 kende het ministerie van EZK (Economische Zaken en Klimaat) de Energy Award toe aan gemeente Oostzaan. Op woensdag 20 oktober ontving wethouder Rosemarijn Dral de daarbij behorende prijs, een windturbine voor het opladen van elektrische fietsen, uit handen van Esther Pijs, directeur Warmte en Ondergrond van het ministerie. Deze windturbine staat bij Pannenkoek De Appel in het Twiske.

Bij deze uitreiking zijn twee filmpjes gemaakt:

screenshots filmpjes energy awards