Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Ook in Oostzaan wordt het steeds natter en warmer. De gevolgen van klimaatverandering zijn letterlijk voelbaar. We kunnen ons met z’n allen beter voorbereiden op zomerse hitte en enorme hoosbuien.

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de gevolgen daarvan. Zo kunnen we met zijn allen de schade die samen kan gaan met klimaatverandering verminderen en gebruik maken van de kansen die de klimaatverandering biedt.

De stijging van de gemiddelde temperatuur brengt extremer weer met zich mee: natter, droger en heter. Het resultaat: wateroverlast bij regen, hittestress, stijging van het water (natte voeten), droogte en bodemdaling.

De verwachting is dat we in de (nabije) toekomst steeds vaker te maken krijgen met extremer weer. Langere periodes van hitte en droogte of hevige stortbuien zijn hier twee voorbeelden van. Het is belangrijk dat we deze grote hoeveelheden neerslag op kunnen vangen en dat onze leefomgeving in de zomer niet te heet wordt. Om de negatieve effecten van deze weersextremen te beperken kan groen een waardevolle rol spelen.

Kijk op onze pagina inspiratie en tips voor inwoners wat u zelf kunt doen om u voor te bereiden op het veranderende klimaat.