Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Transitievisie Warmte

De gevolgen van een veranderend klimaat zijn inmiddels voor iedereen zichtbaar. Ook in Nederland merken we dit. Ons gebruik van fossiele energie is één van de belangrijkste oorzaken van de klimaatverandering. In het Klimaatakkoord van de Verenigde Naties in Parijs is daarom samen met 173 andere landen afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen, om zo klimaatverandering tegen te gaan. In Nederland zijn deze doelen eind 2020 vertaald naar 55% CO2-reductie in 2030 en 95% in 2050: een CO2-neutrale samenleving. Dit is voor een belangrijk deel te behalen door het gebruik van fossiele energie te vervangen door schonere, duurzamere vormen van energie. Een belangrijk deel van onze totale CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de manier waarop wij onze woningen en gebouwen verwarmen. Daarom wordt ingezet op onder andere wonen zonder aardgas.

Gemeente Oostzaan werkt aan een CO2-neutrale samenleving, in lijn met de hierboven genoemde doelstellingen. Dit betekent onder andere dat het slim is om minder energie te verbruiken. Ook betekent het dat we onze woningen en gebouwen op den duur op andere manier moeten gaan verwarmen. Op termijn zullen we overstappen naar duurzame alternatieven zonder aardgas. Dit doen we niet van vandaag op morgen, maar stapsgewijs waarbij we samen met u kijken naar wat haalbaar, betaalbaar en realistisch is. De visie hierover heet de Transitievisie Warmte.

De Transitievisie Warmte is een eerste onderzoek naar de mogelijke alternatieven voor aardgas. Hierbij is er gebruik gemaakt van openbare data. De uitkomsten kunnen per wijk, buurt, of zelfs per straat verschillen. Dat komt omdat bouwstijl, bouwjaar en afstand tussen woningen verschilt. 

In de Transitievisie Warmte is gekeken naar technische en economische haalbaarheid van alternatieven voor aardgas, op basis van de huidige stand van de techniek. Voor een aantal wijken blijkt het beste alternatief om volledig elektrisch te gaan verwarmen. Voor een aantal wijken is een collectieve oplossing mogelijk ook haalbaar.

In de Transitievisie Warmte kunt u zien welke duurzame verwarmingsbron op basis van onderzoek nu het meest haalbaar en betaalbaar lijkt. Welk alternatief het uiteindelijk wordt, zullen we samen met u verder moeten onderzoeken. Dit doen we in wijkuitvoeringsplannen. Dit zijn plannen voor- en door de buurt. De gemeente helpt met het begeleiden van deze wijkuitvoeringsplannen. 

Los van welk alternatief het wordt, kunt u alvast aan de slag met isoleren. Ook kunt u bijvoorbeeld al duurzame energie opwekken door middel van zonnepanelen.

De Transitievisie Warmte benoemt vier mogelijke startrichtingen. De gemeente gaat een keuze maken voor het uitvoeren van één van de startrichtingen. Hiermee starten we na de zomer.

Hieronder vindt u de volledige Transitievisie Warmte en een visuele samenvatting van de visie in de infographic.

Kijk ook eens op de website van onze partners met tips om te verduurzamen. Hier kunt u terecht voor informatie over en inspiratie voor bijvoorbeeld het isoleren van uw woning, zonnepanelen en/of een groen (sedum) dak.

Zo kunt u bij het Duurzaam Bouwloket terecht voor al je praktische vragen over het verduurzamen van je woning. Op de website van de Duurzame HuizenRoute vindt u inspiratie bij bewoners die al het nodige aan duurzame maatregelen hebben genomen en dat graag met u delen. De Zaanse Warmtescanners helpen u de warmtelekken aan uw woning in beeld te brengen, zodat u die kunt dichten om energie te besparen.

In het najaar wordt er mogelijk weer een collectieve inkoopactie georganiseerd. Houd de website in de gaten om op de hoogte te blijven van actuele acties.

Woning verduurzaamd? Help uw buurtgenoten op weg!

De Nationale Duurzame Huizen Route actueler dan ooit

Heeft u uw woning verduurzaamd met dakisolatie, een warmtepomp, HR++ glas of een andere duurzame maatregel? Met uw ervaringen kunt u andere huiseigenaren op weg helpen. Stel uw huis open voor de buurt tijdens Nationale Duurzame Huizen Route op 28 oktober en 4 november en laat hen de duurzame maatregelen in de praktijk zien. Gemeente Oostzaan ondersteunt dit initiatief en moedigt inwoners aan om hun duurzame voorbeelden via de Nationale Duurzame Huizen Route te delen.

Voor mensen die aan de slag willen met hun huis, is het heel waardevol om duurzame maatregelen in de praktijk te zien. Door te vertellen waarom u hiervoor hebt gekozen en hoe u de verduurzaming hebt ervaren, kunnen bezoekers een weloverwogen keuze maken voor hun eigen huis. Of het nu gaat om HR++-glas, ledlampen of zonnepanelen; alle kennis en ervaringen zijn waardevol.

Meld uw woning aan

Wie duurzame stappen heeft gezet, kan zijn of haar huis aanmelden op de website van de Nationale Duurzame Huizen Route. Hier kunnen mensen inspiratie opdoen door verhalen te lezen. Wie het leuk vindt om de maatregelen in de praktijk te laten zien, kan ook zijn of haar huis openstellen tijdens de open dagen. Bezoekers kunnen zich dan inschrijven voor een bezoek. Aanmelden kan via www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden

De Nationale Duurzame Huizen Route

De Nationale Duurzame Huizen Route is een platform voor iedereen die interesse heeft in duurzaam wonen. Al meer dan 2.100 duurzame huiseigenaren delen hun verhaal op het platform. De Duurzame Huizen Route wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 140 gemeenten en 6 provincies. 

De groeiende interesse naar duurzaam wonen

Dat veel mensen aan de slag willen gaan met het verduurzamen van hun woning, blijkt ook uit de interesse in de Nationale Duurzame Huizen Route. Naast het bezoeken aan de huizen, trok ook de website veel bekijks. Dit jaar is er namelijk een recordaantal websitebezoekers. Met dank aan de jarenlange inzet van de huiseigenaren weten steeds meer mensen hun weg te vinden naar een duurzamer huis en een lagere energierekening.

Gemeente Oostzaan is samen met het Duurzaam Bouwloket een verduurzamingsaanpak gestart. Regelmatig zijn er collectieve inkoopacties voor woningisolatie en zonnepanelen die in samenwerking met regionale uitvoerende bedrijven wordt georganiseerd. Op deze pagina houden wij u hiervan op de hoogte.

Het Duurzaam Bouwloket is bereikbaar via telefoon 075 201 9005 of via het contactformulier op de website.

Subsidie aanwezig

Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt een subsidie beschikbaar voor woningeigenaren die minimaal twee energiebesparende maatregelen hebben uitgevoerd. Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE) is aan te vragen via www.rvo.nl. Benieuwd welke (subsidie)regelingen er nog meer beschikbaar zijn? Doe de subsidiecheck via www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck.

Meer informatie

Voor vragen over energiebesparende maatregelen, de verduurzamingsaanpak, subsidies of andere vraagstukken over het verduurzamen van de woning kunt u contact opnemen met Duurzaam Bouwloket via het contactformulier of 075 201 9005.

Duurzaam Bouwloket is het Energieloket van Oostzaan. Alle inwoners van Oostzaan kunnen hier terecht voor gratis en onafhankelijk advies over energiezuinig, duurzaam en aardgasvrij maken van hun woning.