Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Sociale huurwoning

Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen in de regio moet u ingeschreven staan bij Woningnet. Alle beschikbare sociale huurwoningen worden wekelijks door woningcorporaties aangeboden via de website van Woningnet. 

LET OP: de grootste woningbouwvereniging in Oostzaan (de Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV)) is niet bij Woningnet aangesloten. Dit betekent dat, als u in aanmerking wilt komen voor een woning van de WOV, u zich apart bij de WOV moet inschrijven.

Wilt u in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in Oostzaan, dan moet u zich inschrijven bij Woningnet of bij de WOV (de grootste woningcorporatie in Oostzaan).

Website - Woningnet regio Amsterdam

Website - Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV)

Voorrang krijgen op een sociale huurwoning is mogelijk met een urgentie. Aanvragen voor een urgentie worden getoetst aan de Regionale huisvestingsverordening. De nadere regels worden vastgesteld ter uitvoering van die Huisvestingsverordening met betrekking tot urgentieverklaringen voor vervangende woonruimte.

Website - decentrale regelgeving - Huisvestingsverordening Oostzaan 2022

Website - decentrale regelgeving - Beleidsregels urgentie Oostzaan 2015

Website - gemeente Zaanstad - informatie over urgentie

  • Aanvragen voor een urgentie om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in Oostzaan kunt u doen bij het Sociaal Medisch Team van de gemeente Zaanstad via telefoonnummer 14075.
  • Op de website van de gemeente Zaanstad vindt u de benodigde informatie voor het aanvragen van een urgentieverklaring. Ga naar www.zaanstad.nl en typ in de zoekbalk het woord 'urgentie'.
  • Na het indienen van de urgentieaanvraag wordt bekeken of deze volledig is en in behandeling wordt genomen.
  • Bij de behandeling van de aanvraag wordt beoordeeld of ter verduidelijking een gesprek met de maatschappelijk werkster of met de arts nodig is.
  • Als de aanvraag volledig duidelijk is, wordt deze besproken in het Sociaal Medisch Team, waarna dit team namens het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan een besluit neemt.
  • Uiteraard bestaat hierna de mogelijkheid om tegen dit besluit bezwaar aan te tekenen bij burgemeester en wethouders van Oostzaan.

Website - gemeente Zaanstad - informatie over urgentie