Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Goedkope woning huren

Wilt u een goedkope woning huren? U heeft dan misschien een huisvestingsvergunning nodig. Een huisvestingsvergunning vraagt u aan bij de gemeente.

U heeft misschien een huisvestingsvergunning nodig als u wilt verhuizen naar een goedkope huurwoning. Hiermee zorgt de gemeente ervoor dat voldoende goedkope woningen beschikbaar blijven voor mensen die dat nodig hebben.

Zo vraagt u een huisvestingsvergunning aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • uw geldig identiteitsbewijs
  • een loonstrookje
  • een bewijs van uw werk- en gezinssituatie (bijvoorbeeld een arbeidscontract)

De voorwaarden om een huisvestigingsvergunning aan te vragen zijn:

 • U verblijft rechtmatig in Nederland:
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • U heeft de nationaliteit van 1 van deze Europese landen.
 • U heeft dringend een woning nodig, bijvoorbeeld:
  • U heeft uw woning vanwege geweld of relatieproblemen moeten verlaten en maakt nu gebruik van tijdelijke opvang.
  • U bent mantelzorger of krijgt mantelzorg.
  • U heeft een (tijdelijke) verblijfsvergunning gekregen in deze gemeente.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.