Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Stemmen in andere gemeente voor verkiezingen

U heeft een kiezerspas nodig als u in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen dan waar u staat ingeschreven. U vraagt de kiezerspas aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Vanaf 8 november kunt u uw kiezerspas online of mondeling aanvragen. U kunt uitsluitend met deze kiezerspas stemmen en u krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. Bij de stemming moet u zowel uw kiezerspas als uw identiteitsdocument laten zien aan het stembureau.

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer mag u ook in een andere gemeente in Nederland stemmen dan waar u staat ingeschreven. Bijvoorbeeld in de gemeente waar u werkt. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig.

De kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u op 9 oktober 2023 stond ingeschreven.

Zo vraagt u een kiezerspas schriftelijk aan:

  • Vul het aanvraagformulier voor een kiezerspas in.
  • Een mondelinge aanvraag kunt u uiterlijk 21 november 2023 doen.
  • Een schriftelijk verzoek moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 om 17.00 uur bij de gemeente zijn.
  • Heeft u al een stempas ontvangen? Stuur de stempas dan mee.

U kunt een kiezerspas voor de Tweede Kamerverkiezingen aanvragen als:

  • U mag stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen.
  • U een identiteitsbewijs heeft.
  • Uw identiteitsbewijs niet langer dan 5 jaar verlopen is.