Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Openbare kennisgevingen

Hieronder vindt u in de aanloop naar de verkiezingen een overzicht van de Openbare Kennisgevingen m.b.t. de verkiezingen Tweede Kamer 2023.

Het college van B&W van gemeente Oostzaan heeft op 18 september 2023 besloten dat de centrale stemopneming voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 22 november 2023 voor alle stembureaus van gemeente Oostzaan op donderdag 23 november 2023 wordt gedaan door het Gemeentelijk Stembureau in het Gemeentehuis (De Kunstgreep), Kerkbuurt 4 te Oostzaan. Het centraal tellen is openbaar.