Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Hoe kan ik mij aanmelden als stembureaulid of stemmenteller

Op donderdag 6 juni 2024 zijn de verkiezingen voor het Europees parlement. Wilt u helpen als stembureaulid of stemmenteller bij de verkiezingen? Aanmelden kan op deze pagina. Voor de verkiezingen voor het Europees parlement kunt u zich aanmelden voor donderdag 6 juni en vrijdag 7 juni 2024.

Als stembureaulid helpt u de gemeente bij de verkiezingen. Als u zich aanmeldt kunt u kiezen uit verschillende functies. Hier leest u wat ze inhouden. 

Tijdens deze verkiezingen worden de stemmen centraal geteld. Dit houdt in dat op donderdag 06 juni 2024 de stemmen worden geteld op partijniveau. Op vrijdag 07 juni 2024 worden de stemmen geteld op kandidaat niveau. U kunt zich aanmelden om te helpen op donderdag 06 juni en/of vrijdag 07 juni 2024. 

Functies op Donderdag 06 Juni 2024

Voorzitter Stembureau  

Van 06:45 uur tot einde telling 

 • U volgt voor de verkiezingen een digitale training en een klassikale training op het gemeentehuis.
 • U haalt het proces-verbaal, de stembiljetten en materialen op in het gemeentehuis tussen 06:15 en 06:45 uur.
 • U geeft leiding aan het stembureau en neemt besluiten als dat nodig is.
 • U leidt het telproces op basis van de ontvangen instructie. 
 • U stelt het proces-verbaal op.
 • U brengt het proces-verbaal en de materialen terug naar het gemeentehuis na het afronden van de telling ’s avonds. U biedt het proces-verbaal ter controle aan bij de balie in het gemeentehuis. 
 • U bent de hele dag aanwezig op het stembureau, van ’s ochtends 07.00 uur tot ’s avonds na de telling.
 • De vergoeding van een voorzitter bedraagt: €275,-.

Plaatsvervangend Voorzitter Stembureau  

Van 06:45 uur tot einde telling 

 • U volgt voor de verkiezingen een digitale training en een klassikale training op het gemeentehuis.
 • U vervangt de voorzitter tijdens de pauzes en bij afwezigheid van de voorzitter. U neemt besluiten als dat nodig is. 
 • U brengt het proces-verbaal en de materialen terug naar het gemeentehuis na het afronden van de telling ’s avonds. 
 • U bent de hele dag aanwezig op het stembureau, van ’s ochtends 07.00 uur tot ’s avonds na de telling op partijniveau.
 • De vergoeding voor een plaatsvervangende voorzitter bedraagt: €225,-.

Stembureaulid Ochtend Shift zonder Tellen 

Van 07:00 uur tot 14:00 uur 

 • U volgt voor de verkiezingen een digitale training.
 • U zorgt samen met de andere stembureauleden dat de verkiezingsdag goed verloopt. Dit gebeurt onder leiding van de voorzitter.
 • U bent om 07:00 uur aanwezig op het stembureau. U bereidt zich dan voor op de opening van het stembureau. De voorzitter geeft instructies en bepaalt de rolverdeling. 
 • U bent aanwezig tot 14:00 uur. U kunt pas weg als het stembureaulid die de middag shift draait, aanwezig is. 
 • De vergoeding bedraagt: €100,-.

Stembureaulid Middag Shift zonder Tellen 

Van 14:00 uur tot 21:00 uur 

 • U volgt voor de verkiezingen een digitale training. 
 • U zorgt samen met de andere stembureauleden dat de verkiezingsdag goed verloopt. Dit gebeurt onder leiding van de voorzitter.
 • U bent om 14:00 uur aanwezig op het stembureau. U bereidt zich dan voor op de overname van de dienst van het stembureaulid met de eerste shift. De voorzitter geeft instructies en bepaalt de rolverdeling.
 • De vergoeding bedraagt: €100,-. 

Stembureaulid Ochtend Shift met Tellen 

Van 07:00 uur tot 14:00 uur + 20:45 uur tot einde telling

 • U volgt voor de verkiezingen een digitale training. 
 • U zorgt samen met de andere stembureauleden dat de verkiezingsdag goed verloopt. Dit gebeurt onder leiding van de voorzitter.
 • U bent om 07:00 uur aanwezig op het stembureau. U bereidt zich dan voor op de opening van het stembureau. De voorzitter geeft instructies en bepaalt de rolverdeling.
 • U bent aanwezig tot 14:00 uur. U kunt pas weg als het stembureaulid die de middag shift draait, aanwezig is.
 • Om 20:45 uur bent u weer terug op het stembureau om te helpen met het telproces wat vanaf 21:00 uur van start gaat, onder leiding van de voorzitter.
 • Na het einde van het telproces helpt u met opruimen en afsluiten, onder leiding van de voorzitter. 
 • De vergoeding bedraagt: €150,-. 

Stembureaulid Middag Shift met Tellen 

Van 14:00 uur tot einde telling

 • U volgt voor de verkiezingen een digitale training. 
 • U zorgt samen met de andere stembureauleden dat de verkiezingsdag goed verloopt. Dit gebeurt onder leiding van de voorzitter. 
 • U bent om 14:00 uur aanwezig op het stembureau. U bereidt zich dan voor op de overname van de dienst van het stembureaulid met de ochtend shift. De voorzitter geeft instructies en bepaalt de rolverdeling. 
 • Na 21:00 helpt u met het telproces, onder leiding van de voorzitter.
 • Na het einde van het telproces helpt u met opruimen en afsluiten onder leiding van de voorzitter. 
 • De vergoeding bedraagt: €150,-.

Teller Stembureau 

Van 20:45 uur tot einde telling 

 • U volgt voor de verkiezingen een digitale training.
 • U bent om 20:45 uur aanwezig op het stembureau. U bereidt zich voor op de start van het telproces.
 • Na 21:00 uur helpt u met het telproces, onder leiding van de voorzitter. De voorzitter geeft instructies en bepaalt de rolverdeling.
 • Na het einde van het telproces helpt u met opruimen en afsluiten, onder leiding van de voorzitter.
 • De vergoeding bedraagt: €50,-. 

 

Functies op Vrijdag 07 Juni 2024 

Teller Centrale Telling 

Van 09:00 uur tot einde telling 

 • U volgt voor de verkiezingen een digitale training. 
 • U bent om uiterlijk 08:30 uur aanwezig. U helpt met het telproces, onder leiding van de telleider. De telleider geeft instructies en bepaalt de rolverdeling. 
 • U telt de stembiljetten van de stembureaus op kandidaat niveau. 
 • Na het einde van het telproces helpt u mee met opruimen, onder leiding van de telleider. 
 • Hou er rekening mee dat dit de hele dag duurt.
 • De vergoeding bedraagt: €100,-.

Telleider Centrale Telling 

Van 09:00 uur tot einde telling 

 • U volgt voor de verkiezingen een digitale training 
 • U bent om uiterlijk 08:30 uur aanwezig. U bent verantwoordelijk voor het telproces en tellers aan jouw teltafel.
 • U overziet het telproces en vult het proces verbaal in. 
 • Bij telverschillen en onverklaarbare verschillen vraagt u hulp aan iemand van het Gemeentelijk Stembureau.
 • Na het einde van het telproces helpt u mee met opruimen. 
 • Hou er rekening mee dat dit de hele dag duurt.
 • De vergoeding bedraagt: €100,-.

Wilt u samen met ons van de verkiezingen een succes maken? Meld u dan aan via onderstaand formulier.

Als u eerder heeft geholpen tijdens de verkiezingen, dan heeft u een e-mail ontvangen met een link om aan te melden. Geen e-mail ontvangen? Dan kun u zich aanmelden als nieuw lid.

Na het succesvol afronden van de online training kunnen wij u benoemen op één van de stembureaufuncties. Of u wordt ingedeeld hangt af van het aantal mensen dat zich aanmeldt en het aantal mensen dat nodig is.

Kijk na aanmelding in uw map 'ongewenste e-mail'. Het kan zijn dat het bericht in uw junkmail terechtkomt. 

Klik hier om je aan te melden. 

Wilt u meer weten over de verkiezing van de leden van het Europees Parlement, kijk dan voor meer informatie op deze website.

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/europees-parlement