Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Ventvergunning

In de gemeente heeft u geen ventvergunning nodig. Wel moet u op de volgende zaken letten:

  • het is verboden te venten als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt;
  • het is verboden te venten op zondagen en maandag t/m zaterdag tussen 20.00 en 08.00 uur;
  • burgemeester en wethouders kunnen gebieden aanwijzen waar niet gevent mag worden.

Venten is het huis aan huis te koop aanbieden of afleveren van goederen op of aan de weg, aan huis of op een andere voor het publiek bereikbare en in de open lucht gelegen plaats.

Een venter is in beweging en biedt zijn producten voortdurend aan vanaf een andere plaats. Het tijdelijk stilstaan in afwachting van klanten is geen venten. Dan spreken we van een standplaats, waarvoor een vergunning nodig is.