Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Horecabedrijf beginnen

Wilt u een horecabedrijf beginnen? Bijvoorbeeld een café, restaurant of hotel? Vraag een exploitatievergunning aan bij de gemeente. Vaak moet u ook nog andere vergunningen aanvragen of meldingen doen.

Als u een horecabedrijf begint, heeft u een exploitatievergunning nodig. U heeft een horecabedrijf als u eten of (alcoholische) drank verkoopt om daar direct te gebruiken, of als u slaapplekken verhuurt. Bijvoorbeeld een café, restaurant, snackbar, discotheek of hotel. Ook voor een buurthuis, clubhuis of kantine heeft u een exploitatievergunning nodig.

De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm, plaats of eigenaar. Verandert er iets? Meld het binnen 3 dagen bij de gemeente.

Het kan zijn dat u nog meer vergunningen nodig heeft of meldingen moet doen. Bijvoorbeeld als:

 • u alcohol wilt schenken in uw bedrijf
 • er meer dan 50 personen tegelijk in uw pand kunnen
 • u een terras bij uw horecabedrijf heeft
 • u een gokautomaat wilt plaatsen

Zo vraagt u een exploitatievergunning aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U levert in ieder geval aan:
  • Een uittreksel van de inschrijving van de onderneming bij de Kamer van Koophandel;
  • Een koop-, pacht-, of huurcontract, dan wel eigendomsbewijs van het pand;
  • Een volledige en ondertekende van de arbeidsovereenkomst met de leidinggevende(n);
  • Een geldig legitimatiebewijs van de ondernemer(s) en leidinggevende(n) (paspoort/identiteitskaart/verblijfsdocument);
  • Een ingevuld Bibob-vragenformulier met bijbehorende bewijsstukken;
  • Een ondernemingsplan.

De voorwaarden om een exploitatievergunning aan te vragen zijn onder andere:

 • Leidinggevenden hebben geen strafblad.
 • De vestiging van een nieuw horecabedrijf moet passen binnen het omgevingsplan van de gemeente.
 • De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.