Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Filmopnamen maken

U mag op straat filmen voor een film of televisieprogramma. Voor een kleine productie doet u een melding bij de gemeente. Voor een grote productie vraagt u een vergunning aan bij de gemeente via het Omgevingsloket.

U mag in de gemeente opnamen op straat maken voor een film of televisieprogramma. Overleg altijd met de gemeente over de opnamen.

Is het een productie met een kleine filmploeg en weinig camera's? Dan doet u een melding bij de gemeente.

Is het een grote productie met meerdere camera's? Dan moet u meestal een vergunning aanvragen.

Zo vraagt u een vergunning aan of doet u een melding voor het maken van filmopnamen:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen of dat u alleen een melding hoeft te doen. Dit kunt u meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft door:
  • hoe u heeft overlegd met omwonenden en wat u daarmee heeft gedaan
  • waar u precies wilt gaan filmen
  • wanneer u precies wilt gaan filmen

U moet in ieder geval een vergunning aanvragen als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • er zullen veel mensen bij de opnamen aanwezig zijn
 • de opnamen zullen ’s nachts of ’s ochtends vroeg plaatsvinden
 • voor de opnamen moet u straten afzetten
 • voor de opnamen gaat u grote constructies plaatsen

Verder kan het zijn dat u ook om andere redenen een vergunning moet aanvragen. Bijvoorbeeld als acteurs uniformen van hulpinstanties gaan dragen.

Voor een kleine productie meldt u de opname uiterlijk 2 weken voordat u begint.

Voor een grote productie vraagt u de vergunning voor de filmopname 8 weken voor begint aan.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag voor een vergunning. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.