Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Vergaderstukken gemeenteraad inzien

Vergaderstukken van de gemeenteraad, zoals agenda’s en verslagen van vergaderingen, bekijkt u op het gemeentehuis of via internet.

Iedereen kan vergaderstukken van de gemeenteraad inzien. Dit zijn bijvoorbeeld de agenda’s en de verslagen van de vergaderingen.

U kunt ook een abonnement nemen op de stukken. U krijgt dan de agenda voor de komende vergadering en de notulen en besluitenlijsten van de vorige vergadering. Deze ontvangt u voor elke vergadering van de gemeenteraad.

De openbare stukken staan op de website van de gemeenteraad. U kunt hier ook de raadsvergaderingen volgen via een livestream of deze later terugkijken.

U kunt de stukken niet inzien als duidelijk vermeld is dat het onderwerp in een besloten vergadering is behandeld.