Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Bekendmakingen Grondverkoop

Op deze pagina vindt u alle actuele publicaties over voorgenomen grondverkoop van de gemeente Oostzaan. Met deze publicaties geeft de gemeente Oostzaan uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778)

Klik op de publicaties voor meer informatie.

* op dit moment zijn er geen publicaties