Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Vuur stoken in de openlucht

Wilt u vuur stoken in de openlucht? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente.

U mag geen vuur stoken in de openlucht. Dit is om mensen, wilde dieren en planten te beschermen. Wilt u toch vuur stoken? Dan heeft u een ontheffing nodig.

Er zijn een aantal uitzonderingen waarvoor u geen ontheffing nodig heeft. Veroorzaakt u geen overlast? En vormt het vuur geen gevaar voor de omgeving? Dan mag u zonder ontheffing:

 • kaarsen en fakkels branden
 • vuur stoken in terrashaarden en vuurkorven
 • barbecueën (zolang er geen barbecueverbod geldt)

Zo vraagt u een ontheffing aan voor vuur stoken in de openlucht:

 • Ga naar het Omgevingsloket.  
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een ontheffing nodig heeft. U kunt de ontheffing meteen aanvragen.
 • Log in: 
  • voor uzelf: met DigiD 
  • voor een bedrijf: met eHerkenning 
 • U geeft door:
  • waarom u vuur wilt stoken
  • waar u vuur wilt stoken
  • wanneer en hoe laat u het vuur aansteekt
  • hoe groot het vuur zal zijn
  • of er risico is op schade door het vuur en zo ja, wat voor schade

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.