Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Ontheffing inrijverbod Kerkstraat en De Haal

Om sluipverkeer door Oostzaan te voorkomen is een inrijverbod ingesteld. 
Inwoners en ondernemers uit Oostzaan hebben recht op een ontheffing. Aanvragers van buiten Oostzaan kunnen onder bepaalde voorwaarden een ontheffing krijgen.

Let op! Een verlenging is een nieuwe aanvraag. Je kan hiervoor het digitale aanvraagformulier gebruiken. 

De aanvraagdatum wordt de ingangsdatum van de nieuwe ontheffing. Houd er rekening mee dat het verwerken van de aanvraag 7 dagen duurt. 

Om sluipverkeer door Oostzaan te voorkomen is een inrijverbod ingesteld. Het inrijverbod geldt voor motorvoertuigen op meer dan 2 wielen op de volgende tijden:

 • Kerkstraat: van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 - 09.00 uur is het niet toegestaan de Kerkstraat in te rijden richting het centrum.
 • Kerkstraat: van maandag tot en met vrijdag tussen 16.00 - 19.00 uur is het niet toegestaan via de Kerkstraat naar Zaandam te rijden.
 • De Haal: van maandag tot en met vrijdag tussen 16.00 - 19.00 uur is het niet toegestaan via De Haal naar Purmerend te rijden.

Inwoners en ondernemers uit Oostzaan hebben recht op een ontheffing. Aanvragers van buiten Oostzaan kunnen onder bepaalde voorwaarden een ontheffing krijgen.

Als de aanvraag compleet is en voldoet aan de voorwaarden krijgt u binnen 7 werkdagen een ontheffing.

LET OP!
De ontheffingshouder is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijziging van een kenteken en/of het opnieuw aanvragen van een ontheffing indien de geldigheid is verlopen.

U kunt een ontheffing direct digitaal aanvragen of verlengen. Gebruik hiervoor onderstaand formulier.

LET OP: vul uw kenteken zonder koppelstreepjes in!
Dus niet AB-12-YZ of V-123-GV, maar AB12YZ of V123GV.

Direct online aanvragen ontheffing inrijverbod Kerkstraat / De Haal

Ontheffing aanvragen in het gemeentehuis

Natuurlijk bent u ook van harte welkom op het gemeentehuis. Maak hiervoor (online) een afspraak bij Burgerzaken.

Formulier - online afspraak maken

Website - contact & openingstijden

Een nieuwe aanvraag of verlenging ontheffing kost € 13,85.

Voor inwoners is de ontheffing 5 jaar geldig. Voor niet-inwoners is dit 1 jaar.

Voor een in Oostzaan gevestigd bedrijf, waarbij het kenteken op naam moet staan van het betreffende bedrijf of instelling, is de ontheffing 5 jaar geldig.

LET OP! U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijziging van een kenteken en/of het opnieuw aanvragen van een ontheffing indien de geldigheid is verlopen.

U heeft een boete gehad van Cocensus voor het handelen in strijd met een gesloten verklaring voor de Kerkstraat of de Haal in Oostzaan. U betaalt ook aan Cocensus.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de bestuurlijke boete? Laat ons dat dan weten via digitaalloket.cocensus.nl. Doe dat binnen 6 weken na de verzenddatum die bovenaan de brief staat.

Meer informatie

Op de website van Cocensus leest u meer over de bestuurlijke boete. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op de website? Neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 023 - 556 3500.

Flitsfoto opvragen

Tot 15 maart 2024 kunt u een flitsfoto opvragen via het Digitaal Loket.

Wij kunnen een ontheffing aan u verlenen als u

 • inwoner bent van Oostzaan;
 • bedrijf of instelling in Oostzaan is gevestigd;
 • werkzaamheden verricht in Oostzaan;
 • buiten Oostzaan woont maar uw kinderen naar een dagopvang, basisschool of vereniging in Oostzaan gaan;
 • mantelzorg verleent aan een inwoner van Gemeente Oostzaan en deze persoon verzorgt tijdens de uren van het inrijverbod.
 • een lidmaatschap of overeenkomst hebt bij een recreatieve voorziening, bijvoorbeeld een sportclub of manege, in Oostzaan.

Bent u geen inwoner meer van Oostzaan en wijzigt uw kenteken, dan moet u een nieuwe aanvraag doen als u een geldige reden hebt. Uw oude ontheffing komt te vervallen! 

Voldoet u aan de voorwaarden dan moet ude benodigde documenten meesturen bij de aanvraag. Als de aanvraag compleet is dan wordt de ontheffing verleend voor 1 jaar.

Wanneer uw kenteken wijzigt, kunt u dit online aan ons doorgeven. De gewijzigde ontheffing loopt tot de einddatum van uw huidige ontheffing.

Direct online wijzigen ontheffing inrijverbod Kerkstraat / De Haal

Wijzigen in het gemeentehuis

Natuurlijk bent u ook van harte welkom op het gemeentehuis. Maak hiervoor (online) een afspraak bij Burgerzaken.

Formulier - online afspraak maken

Website - contact & openingstijden

Is uw huidige auto bij de garage dan kunt u een wijziging doorgeven, of u rijdt enkele dagen om tijdens de uren van het inrijverbod.

Direct online wijzigen ontheffing inrijverbod Kerkstraat / De Haal

LET OP! De verwerking van een wijziging duurt 7 dagen. Als u enkele dagen een andere auto rijdt kunt u ook omrijden tijdens de uren van het inrijverbod.

U moet de volgende dingen meenemen naar uw afspraak op het gemeentehuis:

 • Een kopie van deel II /1B van het nieuwe kentekenbewijs (naam en adresgegevens) of kentekencard.
 • Indien u een leaseauto heeft moet er een (kopie) leaseovereenkomst worden ingeleverd.

Niet-inwoners Oostzaan:

 • Een kopie van deel II /1B van het kentekenbewijs (naam en adresgegevens) of kentekencard.
 • Een bewijsstuk waaruit blijkt wat de reden/aanleiding is om ontheffing aan te vragen. Dit kan o.a. een (kopie) zijn van:
  - een werkgeversverklaring of; 
  - een bewijs van inschrijving van een basisschool of sportclub in Oostzaan
  - een kopie legitimatiebewijs van de persoon die mantelzorg ontvangt

De onderstaande voertuigen hebben vrijstelling, hier hoeft u geen ontheffing voor aan te vragen:

 • Openbaar vervoer;
 • Taxi’s;
 • Landbouwvoertuigen;
 • Motoren;
 • Herkenbare dienstvoertuigen van een nutsbedrijf, het hoogheemraadschap, ambulante hulpverlening, politie, brandweer, GHOR of (dieren-) ambulance;
 • Scooters, Brommobielen en scootmobielen.