Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Intaketafel

Bent u van plan een woning te (ver)bouwen of een bestaand gebouw te gebruiken op een manier die niet past in het omgevingsplan? Of heeft u een ander initiatief dat niet past in het omgevingsplan? We hebben een intaketafel ingevoerd om u snel duidelijkheid te geven over de mogelijkheden en uw kansen.

Heeft u een idee voor een project dat u wilt verkennen? Of heeft u een plan, maar wilt u eerst de mogelijkheden bespreken? Overleg hierover met uw gemeente. Uw vraagt een vooroverleg aan waardoor uw idee of project op de intaketafel wordt behandeld. In stap 7 van het aanvraagproces kunt u klikken op de knop “conceptverzoek indienen”.  

Voor een stap voor stap uitleg kunt u terecht op deze pagina van Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Voordelen van de intaketafel

  • U heeft aan het begin van het proces duidelijkheid
  • U weet wat de mogelijkheden zijn
  • Omdat u weet wat u kunt doen duurt het proces minder lang

De intaketafel is een intern overleg dat bestaat uit een team van adviseurs en specialisten. Er wordt gekeken of uw initiatief aansluit bij de behoeftes die spelen binnen de gemeente en of uw initiatief past binnen de omgevingsvisie, het coalitieakkoord en maatschappelijke opgaven (woning tekort, klimaat en duurzaamheid enzovoorts). 

Na de intaketafel krijgt u een eerste beoordeling. Zo weet u snel of u kunt doorgaan met uw initiatief. Het vervolg kan bestaan uit:

  • u heeft een wenselijk initiatief, eventueel met aandachtspunten voor de verdere uitwerking. U kunt een vergunningsaanvraag in te dienen. 
  • u heeft een wenselijk initiatief. Vanwege de omvang van het bouwproject is begeleiding nodig van meerdere gemeentelijke disciplines. U wordt uitgenodigd voor de omgevingstafel, wij gaan dan met u in gesprek om te komen tot een optimaal en haalbaar plan.
  • uw initiatief is in het geheel niet wenselijk. U ontvangt een brief met daarin de onderbouwing.

De uitkomst van de intaketafel is geen formeel besluit. U kunt daarom geen bezwaar maken.