Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Consumentendossier

De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zorgt voor betere bouwkwaliteit en toezicht tijdens de bouw. Is het project klaar? Volgens het Burgerlijk Wetboek moet de aannemer dan aan de opdrachtgever laten zien wat hij heeft gebouwd. Ook laat hij weten hoe dit onderhouden moet worden. Deze informatie noemen we het consumentendossier. Hiermee kan de opdrachtgever vóór de oplevering controleren of de aannemer heeft gedaan wat er is afgesproken.

In een standaard consumentendossier moet staan wat het Burgerlijk Wetboek aangeeft (artikel 7:757a). Maar maakt u met de aannemer en opdrachtgever andere afspraken, dan gelden die. Het is slim om dit in een aannemingsovereenkomst vast te leggen. Dat is een handreiking voor het opstellen van het consumentendossier.

als leidraad te gebruiken. Zo weet u zeker dat u geen informatie vergeet die u later in het bouwproces misschien nodig heeft, bijvoorbeeld bij de gereedmelding.