Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Checklist Participatie

Ik heb een plan! Waar begin ik en hoe betrek ik anderen daarbij?

Hieronder staat een aantal vragen. Deze zijn bedoeld om u op weg te helpen, het is niet verplicht om participatie via deze checklist te organiseren. Probeer de vragen zo concreet en volledig mogelijk te beantwoorden. Het beantwoorden van alle vragen is geen verplichting. Het spreekt voor zich dat voor een klein plannetje de beantwoording van deze vragen minder ver hoeft te gaan dan bij een groter plan. Houd rekening met de privacy van de mensen waarover u het hebt.