Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Bouwmelding

Gebouwen moeten veilig, gezond, bruikbaar en duurzaam zijn. Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verbetert de bouwkwaliteit en is er meer controle tijdens de bouw. Voor bepaalde eenvoudigere bouwwerken verdwijnt de technische bouwvergunning. In plaats daarvan doet u een bouwmelding bij de gemeente. Wat dit voor u als opdrachtgever betekent, leest u hier. 

  • Vragenformulier
  • Risicobeoordeling
  • Borgingsplan

Het vragenformulier vult u zelf (of uw architect, adviseur of aannemer) in via Omgevingsloket.nl. U geeft hierbij informatie over de opdrachtgever, de kwaliteitsborger (de onafhankelijke persoon die controleert of er volgens de technische bouwregels wordt gebouwd), wat u wilt bouwen en waar.

De kwaliteitsborger is verantwoordelijk voor het vaststellen van de risicobeoordeling en het borgingsplan. In de risicobeoordeling staat wat de bouwrisico’s zijn. Hij of zij moet hierbij rekening houden met welke bijzondere lokale omstandigheden er zijn. Dit zijn zaken waar speciaal rekening mee moet worden gehouden voor het voldoen aan technische eisen. Denk aan een zachte bodem die gevolgen kan hebben voor de fundering. In het borgingsplan staat hoe de plannen en het eindresultaat uiteindelijk aan alle technische bouwregels voldoen.

  • Tip
    Uiterlijk vier weken voor u gaat bouwen moet u de bouwmelding doen. Zonder deze melding mag u niet beginnen. Een bouwmelding is maximaal een jaar geldig. Bent u binnen een jaar na de melding niet met de bouw gestart? Dan moet u een nieuwe melding doen. 

De gemeente beoordeelt of een bouwmelding compleet is. Zo ja, dan mag u na vier weken starten met de bouw. Geen paniek als u niets hoort: u kunt er dan van uitgaan dat alles in orde is en gewoon beginnen.

Als u van de gemeente hoort dat er informatie ontbreekt, dan moet u een nieuwe melding doen. De vier weken wachttijd gaan dan weer opnieuw in. Het is dus belangrijk om alle informatie op tijd bij de hand te hebben. Zo voorkomt u vertraging en extra kosten.

  • Tip
    Het is wel verstandig om bij uw gemeente navraag te doen of er nog andere toestemmingen nodig zijn zoals een omgevingsplanactiviteit- of watervergunning. Zo weet u zeker dat u geen toestemmingen mist die u later in het bouwproces misschien nodig heeft.