Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Klacht over de gemeente indienen

Als u niet goed bent behandeld door een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente. U kunt dan een klacht bij de gemeente indienen. 

Denkt u erover om een klacht in te dienen? Het is ook mogelijk om eerst even te bellen met de klachtenbehandelaar van de gemeente via  075-651 21 00. Deze kan u verder helpen.

Zo meldt u een klacht over de gemeente:

 • U neemt contact op met de gemeente.
  U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft
 • Of neem per brief contact op met de klachtenbehandelaar.
  U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft
  • Onderteken de brief. 
   Let op! Vraag om een ontvangstbevestiging van uw brief. Deponeer uw brief niet in de brievenbus van het gemeentehuis, dan ontvangt u geen ontvangstbevestiging, en dan heeft u geen bewijs van indiening. 
 • Dien uw klacht digitaal in via het contactformulier.

Voor het indienen en behandelen van uw klacht betaalt u de gemeente niets.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw klacht, neemt u contact op met de Nationale ombudsman.