Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Werk in uitvoering

Om de kwaliteit van de wegen en de bereikbaarheid van de gemeente optimaal te houden, werkt de gemeente regelmatig aan de weg. Om overlast voor de gebruiker tot een minimum te beperken, informeert de gemeente u hier over deze werkzaamheden.

Een overzicht van de actuele projecten vindt u bij 'Projecten'.

Meer informatie over de projecten in Oostzaan

Het Otterbospad, dat is het fietspad tussen Oostzaan en Zaandam, langs de Hoornselijn door het Oostzanerveld, is van woensdag 29 november t/m vrijdag 1 december tussen 9:00-15:00 uur afgesloten.

In opdracht van het hoogheemraadschap gaat de firma Van Vuuren de sloten langs het pad baggeren. Tijdens deze werkzaamheden kunnen fietsers hier niet langs.

plattegrond baggerwerkzaamheden fietspad