Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Project Thorbeckeweg (N516)

De Thorbeckeweg (N516) gaat op de schop

Start project Thorbeckeweg (N516)

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland willen de verkeersdruk in Zaandam Zuid aanpakken. De betrokken partijen zijn op zoek naar maatregelen voor een betere doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid, betere fietsverbindingen en een versnelling van het openbaar vervoer. De verbeteringen hebben een positief effect op de hele regio.

De Thorbeckeweg (N516) is een belangrijke verkeersader voor grote woongebieden zoals Zaandam Zuid, Poelenburg, Zaandam Centrum en Oostzaan. En ook belangrijke bedrijventerreinen als Zuiderhout en Westerspoor in Zaanstad en Ambacht en Skoon in Oostzaan maken er continu gebruik van.

Maar de verkeerssituatie is op dit moment niet al te best. Dagelijks staan er files, en de doorstroming van het openbaar vervoer en het fietsverkeer is stroef.

Daarom gaat de Thorbeckeweg op de schop. De verkeersdrukte wordt aangepakt, de veiligheid voor fietsers wordt verbeterd, evenals het openbaar vervoer, en de omgeving van de weg wordt beter bereikbaar gemaakt.

Alle informatie over de voortgang van de werkzaamheden vindt u op de projectpagina thorbeckeweg.zaanstad.nl

Het ontwerpbestemmingsplan “Maatregelen doorstroming N516 Gemeente Oostzaan” met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 27 mei 2021 tot en met woensdag 21 juli 2021 ter inzage. Het is in te zien in het gemeentehuis aan de Kerkbuurt 4 te Oostzaan. 

Ook is het plan direct raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Kies ‘Plannen zoeken’. Vul bij het tabblad ‘Plannaam of -nummer’ het volgende in: NL.IMRO.0431.BW3325630000-0201 .
Vervolgens kies ‘zoeken’.

Door de coronamaatregelen kunt u het bestemmingsplan in het gemeentehuis alleen op afspraak inzien. Dat kan tussen 9:00-12:00 uur en tussen 14:00-16:00 uur. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 075 - 651 21 00. 

We willen u dringend verzoeken het plan online te bekijken en alleen een afspraak te maken als dit niet anders kan.