Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Onderhoud openbaar groen

Heeft u klachten over onkruid op straat of op de stoep? Of wilt u meer weten over onderhoud aan het openbaar groen? Neem contact op met de gemeente.

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Onder openbaar groen vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen, parken, maar ook vijvers, sloten en waterpartijen.

Onderhoud vindt plaats via een planning. Het onderhoud bestaat onder andere uit snoeien en straten vegen. Bomen worden bijvoorbeeld opgekroond zodat er geen overlast voor het vrachtverkeer is. Overhangende takken worden vanwege de veiligheid weggehaald. Ook worden gevels beschermd door bladeren en takken te verwijderen. De gemeente bestrijdt ook het onkruid.

Zo geeft u klachten over onkruid op straat of op de stoep door:

  • Neem contact op met de gemeente.

Neem contact op met de gemeente voor meer informatie over het onderhoud aan het openbaar groen.