Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Ligplaatsvergunning voor woonboot aanvragen

De gemeente heeft een vast aantal ligplaatsen voor woonboten gereserveerd. Voor het aanleggen van een woonboot heeft u een ligplaatsvergunning nodig. Een ligplaatsvergunning vraagt u aan bij de gemeente.

Uw woonboot aanleggen mag alleen op de aangewezen plaatsen. U heeft hiervoor een ligplaatsvergunning van de gemeente nodig.

Koopt u een woonboot met ligplaatsvergunning? Dan moet u de ligplaatsvergunning overzetten op uw naam.

Heeft u een ligplaats gekregen? Vergeet niet uw woonboot aan te sluiten op de waterleiding en het riool.

Houd er rekening mee dat u misschien ook een omgevingsvergunning en een watervergunning nodig heeft. Via het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. Daar vraagt u ook deze vergunningen aan. Als bedrijf heeft u hiervoor eHerkenning nodig.

Zo vraagt u een ligplaatsvergunning aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U heeft nodig:
    • uw geldig identiteitsbewijs
    • gegevens over het vaartuig
    • gegevens over de afmeerlocatie
    • gegevens over de eventueel benodigde voorzieningen (gas, water, elektriciteit)

De gemeente stelt onder andere voorwaarden op het gebied van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.