Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Groenbeleid

Groenstrook of restgrond kopen, huren of gebruiken

U kunt onder bepaalde voorwaarden een stuk gemeentegrond kopen. Huren of tijdelijk in gebruik nemen is soms ook mogelijk. Dien hiervoor schriftelijk een aanvraag in bij de gemeente.

Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

Wilt u op uw terrein grond verplaatsen of afvoeren? Dit moet u melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

Takken versnipperen

In het voor- en najaar kunnen inwoners van de gemeente Oostzaan takken en snoeiafval laten versnipperen.