Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Gladheidsbestrijding

Wilt u meer informatie of een klacht indienen over gladheidsbestrijding? U kunt hiervoor terecht bij de gemeente.

Gladde wegen en fietspaden kunnen gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente probeert dit te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien met zout of sneeuw van de weg te schuiven met sneeuwschuivers.

  • Vanaf eind oktober t/m april is het strooiseizoen.
  • Als eerste worden de primaire wegen als Kerkstraat, Zuideinde en Noordeinde gestrooid.
  • Daarna volgen de wegen in de wijken.

Kan ik strooizout van de gemeente krijgen?

Per adres wordt er één keer per jaar gratis 10 liter strooizout verstrekt. Om in aanmerking te komen voor de éénmalige verstrekking van 10 liter zout dient u een emmer of zak mee te nemen naar de het gemeentelijke afvalbrengstation (aanhangwagens of metselkuipen worden niet gevuld). Een afspraak maken is niet nodig.

Zo vraagt u meer informatie over gladheidsbestrijding of dient u hierover een klacht in:

  • U neemt contact op met de gemeente.