Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Geluidsoverlast vliegverkeer Schiphol

Oostzaan ligt op korte afstand van Schiphol. Inwoners van Oostzaan hebben te maken met vliegverkeer en in sommige gevallen overlast van vliegverkeer. Om vinger aan de pols te houden omtrent ontwikkelingen rondom Schiphol en grip te houden op het beschermen van een prettige leefomgeving in Oostzaan, neemt de wethouder Leefomgeving deel aan de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS). Een samenwerkingsstructuur van 56 gemeenten 4 provincies. Bekijk de website van Provincie Noord-Holland voor meer informatie over de BRS, de standpunten en de diverse zienswijzen die de BRS indiende.

Website - Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS)

Meld uw klacht bij BAS

Hebt u een klacht over geluidsoverlast vliegverkeer, dan kunt u die melden via het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, bezoekbas.nl. Via het BAS worden meldingen geregistreerd en waar nodig behandeld. Per kwartaal verschijnt een overzicht met klachten. Dit overzicht is voor gemeenten belangrijk om de problematiek van vliegverkeer op de agenda te houden.

Website - bezoekbas - meld hier uw klachten over geluidsoverlast vliegverkeer

Minder Hinder Schiphol

Minder Hinder Schiphol is een hinderreductieprogramma van Schiphol en LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland). Dit is een interessante plek om te lezen wat er gebeurt om de hinder boven de regio te verminderen.

Website - minderhinderschiphol - wat gebeurt er om hinder boven de regio te verminderen

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van de Omgevingsdienst IJmond . Op deze website staat kort de problematiek geschetst en de overlegstructuur waarbij de BRS de belangrijkste is.

Website - OD IJmond / schiphol - meer informatie over de problematiek en overlegstructuur