Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Algemeen Maatschappelijk Werk 
Iedereen loopt in zijn of haar leven wel eens tegen bepaalde problemen aan of maakt ingrijpende gebeurtenissen mee. Vaak helpt het om erover te praten met bekenden, maar soms komen mensen er toch niet uit. In dat geval kunnen ze een beroep doen op De SMD. Onze medewerkers hebben ervaring op verschillende gebieden en bewoners komen met vragen over: scheiden, emotionele ondersteuning, niet lekker in je vel zitten, klachten van depressie, overspannenheid, verwerking, relatieproblematiek, huiselijk geweld. 

Sociaal Raadsliedenwerk
Voor vragen of problemen op sociaal juridisch gebied kunnen mensen terecht bij onze sociaal raadslieden. Samen wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Een sociaal raadslid geeft advies en informatie, ondersteunt bij het invullen van formulieren, schrijven van brieven en indienen van bezwaarprocedures. Een sociaal raadslid bemiddelt en verwijst ook naar andere organisaties. Afhankelijk van de vraag wordt gekozen voor een individuele aanpak of een oplossing in groepsverband.

Sociaal raadslieden bieden ondersteuning op het gebied van:

  • Werk & inkomen 
  • Uitkeringen en voorzieningen 
  • Schulden
  • Minimavoorzieningen 
  • Kwijtscheldingen 
  • Toeslagen & belastingen 
  • Huisvesting 
  • Personen- & familierecht 
  • Studiefinanciering