Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Gouden Greep

Vanaf 1973 heeft de gemeente Oostzaan haar eigen gemeentelijke onderscheiding, de Gouden Greep. De 'greep' staat op het wapen van Oostzaan en heeft om die reden voor Oostzaners een bijzondere betekenis.

De Gouden Greep is speciaal voor de Gemeente Oostzaan ontworpen door goud- en zilversmid Kista Lust en wordt met de hand gemaakt.

De Gouden Greep wordt toegekend door de fractievoorzitters en uitgereikt door de burgemeester of zijn waarnemer.

Het decoratievoorstel kan ingediend worden met het aanvraagformulier dat u op deze pagina kunt downloaden. Het is belangrijk dat alle gegevens over de bijzondere verdiensten van de beoogde decorandus worden vermeld. U kunt het ingevulde formulier mailen naar kabinet@over-gemeenten.nl. Een medewerker van de afdeling Kabinetszaken zal na ontvangst van de aanvraag contact met de aanvrager opnemen over de verdere procedure.

De behandeling van een decoratievoorstel neemt de nodige tijd in beslag. Het is daarom van groot belang dat een voorstel op tijd wordt ingediend. Wat tijdig is, verschilt van geval tot geval. U moet er rekening mee houden dat de gemeente minimaal twee maanden behandelingstijd nodig heeft.

Voor het toekennen van een Gouden Greep zijn richtlijnen vastgesteld. De nadruk wordt gelegd op bijzondere activiteiten of prestaties die van belang zijn voor de Oostzaanse gemeenschap.

  • bestuurservaring in samenwerking met bijzonder prijzenswaardige activiteiten;
  • langdurige, onbetaalde bestuursfunctie, waaronder ook valt een optelsom van meerdere functies;
  • eenmalige gebeurtenis, waar een bijzondere inspanning voor is gepleegd;
  • andere bijzondere en prijzenswaardige activiteiten voor de Oostzaanse gemeenschap, waarvoor een bijzondere blijk van waardering namens de gemeenschap passend is.

Er is sprake van bijzondere verdiensten wanneer iemand zich geruime tijd (een bestuursfunctie minimaal tien jaar) voor de Oostzaanse samenleving heeft ingespannen. Deze inspanning moet uitstijgen boven wat van hem of haar verwacht mag worden in deze functie. Deze prestatie kan ook het stimuleren van anderen betreffen.

Ook het leveren van één of meer opvallende prestaties of werkzaamheden die voor de Oostzaanse samenleving een bijzondere waarde hebben, kan aanleiding zijn voor de toekenning van een Gouden Greep. In veel gevallen zal het gaan om prestaties op basis van bijzondere talenten die niet in de eerste plaats de bedoeling hebben een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de samenleving, maar die dat effect wel hebben.

Het krijgen van een onderscheiding bij aantoonbare verdiensten is geen gunst en geen recht. Het is een erkenning, die geen absoluut geldende precedenten schept. De voor de erkenning nodige waardering die tot uitdrukking komt in een voorstel uit de samenleving, kent meestal een persoonlijk en /of sociaal element.

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Kabinetszaken via kabinet@over-gemeenten.nl of (075) 651 21 00.