Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont

Als je in het buitenland woont, kun je in Nederland trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Je meldt je plannen bij de gemeente waar je trouwt of het partnerschap aangaat. Als je allebei in het buitenland woont, doe je een melding bij de gemeente Den Haag.

Ook als je niet in Nederland woont, kun je hier trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Jij of je partner moet dan wel de Nederlandse nationaliteit hebben. Je kunt zelf kiezen in welke gemeente je wilt trouwen of het partnerschap wilt aangaan.

Je kunt je (trouw)plannen al 1 jaar voor je trouwdag of partnerschapsregistratie melden. Wil je met iemand die in het buitenland woont trouwen of een partnerschap? Dan moet je partner vaak extra documenten meenemen. Bel daarom eerst met een medewerker van de gemeente.

Zo meld je dat je wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan:

Wonen jij of je partner in Nederland? Neem dan contact op met de gemeente waar je wilt trouwen of het partnerschap wilt aangaan.

De voorwaarden om in Nederland te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan zijn:

  • Ten minste 1 van u beiden heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent niet met iemand anders getrouwd.
  • U heeft niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap.
  • U bent niet te dicht verwant aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus. 
  • U staat niet onder curatele. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
  • De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen of een geregistreerd partnerschap mag aangaan.