Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan

Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Regel uw huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 6 weken van tevoren. Deze tijd heeft de gemeente nodig om uw huwelijk goed voor te bereiden.

In Nederland kunt u alleen officieel trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan bij de gemeente. Na alleen een religieuze ceremonie bent u niet officieel getrouwd. Alleen een dienst in bijvoorbeeld een kerk of een moskee is dus niet genoeg.

Let op! Niet alle landen erkennen het homohuwelijk of geregistreerde partnerschappen uit andere landen. De rechten van de geregistreerde partners verschillen van land tot land.

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, meldt u uw plannen bij de gemeente. Met de gemeente maakt u afspraken over het sluiten van het huwelijk of het registreren van het partnerschap. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie eruit zal zien.

Bij het sluiten van het huwelijk of het registreren van uw partnerschap heeft u getuigen nodig. Er moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn. De getuigen moeten meerderjarig zijn.

 

Een gratishuwelijk of partnerschap is mogelijk op maandag om 9:00 uur, behalve op feestdagen.

Er mogen maximaal twee getuigen en maximaal vier gasten aanwezig zijn. Het huwelijk wordt voltrokken door een ABS (ambtenaar van de burgerlijke stand) en is beperkt tot de wettelijke formaliteiten. Er wordt geen toespraak gehouden.

Voorwaarde voor een gratis huwelijk is dat tenminste één persoon woonachtig is in Oostzaan. Houd rekening met langere wachttijden voor een gratis huwelijk.

 

Een budgethuwelijk is mogelijk van maandag tot en met donderdag om 10:00 uur, behalve op feestdagen.

De ceremonie is alleen voor bruidspaar/partners en minimaal 2 en maximaal 4 getuigen, er mogen maximaal 10 personen inclusief het bruispaar bij de ceremonie aanwezig zijn. Het huwelijk wordt voltrokken door een ABS (ambtenaar van de burgerlijke stand) en is beperkt tot de wettelijke formaliteiten. Er wordt geen toespraak gehouden.

Voorwaarde voor een budgethuwelijk is dat tenminste één persoon woonachtig is in Oostzaan.

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, doe u dit automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Ook als u niet in Nederland woont, kunt u hier trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U of uw partner moet dan wel ingeschreven staan in de Basisregistratie Personenregister (BRP). Woont u allebei niet in Nederland? Neem dan contact op met de gemeente Den Haag

Bent u getrouwd buiten Nederland? Zorg dat de gemeente dit registreert in de BRP.

U kunt uw plannen al 1 jaar voor uw trouwdag of partnerregistratie melden. Meld het uiterlijk 6 weken van tevoren. Moet u documenten aanleveren die iut het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat 6 weken misschien te kort is.

Zo meldt u dat u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan:

  • Neem contact op met de gemeente waar u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan.
  • Neem contact op met de gemeente Den Haag als u allebei niet in Nederland woont.

De voorwaarden om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent niet met iemand anders getrouwd.
  • U heeft niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap.
  • U bent niet te dicht verwant aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw ouder, (klein)kind, grootouder, (half)zus of (half)broer.
  • U staat niet onder curatele. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

De gemeente controleert of u mag trouwen of een geregistreerd partnerschap mag aangaan.

Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de gemeente uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.

Tarieven 2024

Huwelijk en Geregistreerd Partnerschap en Omzetting Partnerschap in Huwelijk op het gemeentehuis door trouwambtenaar van de gemeente Oostzaan.

Hofmanzaal/Beerlingzaal/Raadzaal/Theaterzaal

Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 24.00 uur

€ 527,35

Zaterdag 09.00 tot 24.00 uur

€ 1001,95

Zondag en erkende chr.  feestdagen 09.00 tot 24.00 uur

€ 1001,95

 

Huwelijk en Geregistreerd Partnerschap en Omzetting Partnerschap in Huwelijk op een externe locatie door trouwambtenaar van de gemeente Oostzaan

Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 24.00 uur

€ 669,70

Zaterdag 09.00 tot 24.00 uur

€ 1001,95

Zondag en erkende chr. Feestdagen 09.00 tot 24.00 uur

€ 1001,95

 

Let op: Dit zijn alleen de gemeentelijke kosten voor het huwelijk of departnerschapsregistratie. De kosten voor de locatie regelt u zelf met de eigenaar/beheerder van de locatie.

Huwelijk en Geregistreerd Partnerschap en Omzetting Partnerschap in Huwelijk op een externe locatie exclusief trouwambtenaar van de gemeente Oostzaan

Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 24.00 uur

€ 395,50

Zaterdag 09.00 tot 24.00 uur

€ 395,50

Zondag en erkende chr. Feestdagen 09.00 tot 24.00 uur

€ 395,50

 

Let op: Dit zijn alleen de gemeentelijke kosten voor het huwelijk of de partnerschapsregistratie. De

kosten voor de locatie regelt u zelf met de eigenaar/beheerder van de locatie. De trouwambtenaar dient u ook zelf te regelen.

 

Verzoek trouwambtenaar van andere gemeente voor één dag €226,80

Budgethuwelijk

Maandag  t/m donderdag 10:00 uur                   € 158,20

 

Leges uittreksels, trouwboekje, kalligraferen enz.

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

€  21,10

 

Uittreksel Burgerlijke Stand

€  15,70

 

Trouwboekje kunststof

€  34,25

 

Trouwboekje leer

€  42,20

 

Getuigen van gemeentewege, per getuige

€  52,75

 

Omzetting geregistreerd partnerschap naar huwelijk

€  62,70

 

Verzoek trouwambtenaar van andere gemeente voor één dag

€  226,80

 

Annulering of wijziging van huwelijk of geregistreerd partnerschap

€  66,30

 

Omzetten Partnerschap in Huwelijk als daarbij geen gebruik van trouwzaal of andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte.

 

€ 62,70