Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Als je een geregistreerd partnerschap hebt, kun je dit omzetten in een huwelijk. Je gaat hiervoor samen naar de gemeente.

Om een geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk, onderteken je de akte van omzetting. De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. Op het moment dat je de akte ondertekent, is het partnerschap omgezet in een huwelijk. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken.

Je kunt vragen om een ceremonie (bijvoorbeeld in de trouwzaal). Daarbij zijn geen getuigen nodig en je hoeft geen jawoord te geven. Wel worden er kosten in rekening gebracht.

Voor de kinderen die geboren zijn vóór de omzetting, verandert er niets. De omzetting heeft misschien wel gevolgen voor je vermogen. Daarvoor moet je naar een notaris.

Zo vraag je een omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan:

  • Maak een afspraak bij de gemeente.
  • Ga samen naar de gemeente.
  • Je neemt mee:
    • je geldige identiteitsbewijs
    • het afschrift van de akte van geregistreerd partnerschap
    • een geboorteakte, als naamswijziging heeft plaatsgevonden

Wilt u een huwelijksceremonie? Dat kan. De kosten zijn hetzelfde als bij een huwelijk. De kosten voor een omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de balie bedraagt € 60,75