Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Grafsteen plaatsen

Voor het plaatsen van een aandenken bij een graf, zoals een grafsteen, heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de eigenaar van de begraafplaats.

Bij het graf van een overledene mag u een aandenken plaatsen, bijvoorbeeld een grafsteen, gedenkplaat of graftuin. U heeft hiervoor een vergunning nodig.

De steenhouwer vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Wilt u het zelf doen? Zo vraagt u een vergunning om een aandenken te plaatsen aan:

Neem telefonisch contact op met de afdeling KCC, bereikbaar op 075 651 21 00.

U vraagt naar een aanvraagfomulier gedenkteken, vult deze in en stuurt het formulier naar de gemeente.

Gemeente Oostzaan
Afdeling Openbare Werken
Postbus 20 
1530 AA WORMER

De voorwaarden om een grafsteen te plaatsen zijn:

  • U plaatst het aandenken binnen de ruimte van het graf.
  • U houdt zich aan de regels van de begraafplaats.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.