Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Omgevingsvergunning voor asbestopslag aanvragen

Als u asbest wilt opslaan, dan moet u een melding doen. U doet dit via het Omgevingsloket.

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Asbest is een kankerverwekkende stof. Heeft u een asbestverwijderingsbedrijf met een tussenopslag? En wilt u asbest opslaan? U moet dit melden.

Zo doet u een melding of vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een melding moet doen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

De voorwaarden voor het opslaan van asbest zijn:

 • Bij het op- en overslaan van asbest komt geen stof vrij dat met het blote oog te zien is.
 • U slaat asbest in een container op.
 • U verpakt asbest in sterk en dik materiaal dat geen lucht doorlaat.
 • Doet u meer dan 1 asbestsanering? Dan gelden ook nog deze voorwaarden:
  • Voeg alle asbest samen in 1 container.
  • Leg per container vast van welke saneringen de asbest afkomstig is.
  • Bewaar deze gegevens 5 jaar.

U doet een melding minimaal 4 weken voordat u asbest gaat opslaan.