Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Bouwstoffen melden

Bouwbedrijven moeten bouwstoffen melden die zij gebruiken voor hun bouwwerkzaamheden. Dit doet u bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

Bouwbedrijven moeten een melding doen van de bouwstoffen die zij gebruiken voor bijvoorbeeld de bouw van een weg of brug.

Het gaat om bouwstoffen zoals:

  • Primaire stoffen. Dit zijn grond- en bouwstoffen, geen afvalstoffen. Bijvoorbeeld:
    • betonproducten zoals cellenbeton, klinkers en kalkzandsteen
    • klei- en zandachtige materialen zoals baggerspecie, grind, ophoogzand en grond
  • Secundaire stoffen. Dit kunnen afvalstoffen zijn. Bijvoorbeeld:
    • brekerzand, zeefzand, slakken of menggranulaat

Zo doet u een melding van het gebruik van bouwstoffen:

Bouwstoffen moeten aan regels voldoen. De regels staan in het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit.