Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Bouwplannen en bouwtekeningen inzien

Wilt u bouwplannen en bouwtekeningen van nieuwe of bestaande bouwwerken inzien? Neem contact op met de gemeente via het Omgevingsloket.

U kunt bouwplannen en bouwtekeningen opvragen en inzien. Bijvoorbeeld omdat u bezwaar wilt maken tegen een omgevingsvergunning in uw buurt. U kunt de plannen en tekeningen van zowel bestaande als nieuwe bouwwerken inzien. Hiervoor heeft de gemeente een register.

In het register staat onder andere:

  • informatie over aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen
  • bouwtekeningen (de tekeningen die horen bij aanvragen voor omgevingsvergunningen)
  • de plaats en kadastergegevens van het bouwwerk
  • informatie over de bouwwerkzaamheden

Zo kunt u bouwplannen en bouwtekeningen inzien:

  • U neemt contact op met de gemeente Oostzaan of de gemeente Zaanstad (bouwdossier 1908 tot en met 1999.

De voorwaarden voor het inzien van bouwplannen en bouwtekeningen zijn:

  • Van bestaande bouwwerken kunt u altijd de plannen en tekeningen inzien.
  • Van nieuwe bouwwerken kunt u de plannen en tekeningen inzien nadat de gemeente de aanvraag voor het nieuwe bouwwerk bekend heeft gemaakt.