Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Bestemmingsplan inzien

In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. U kunt het bestemmingsplan bekijken op de website van de gemeente, op Ruimtelijkeplannen.nl.

Het omgevingsplan heette vroeger bestemmingsplan.

Een gemeente maakt een omgevingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Vroeger stond dat in het bestemmingsplan.

Ook staan in het omgevingsplan regels over het gebruik van de openbare ruimte.

Bekijk het omgevingsplan als u wilt gaan bouwen of slopen. Of als u ergens een bedrijf wilt beginnen. In het omgevingsplan ziet u of dit wel mag.

In een omgevingsplan staat onder andere:

 • de kenmerken van een wijk of gebied
 • de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn
 • regels over de bebouwing, bijvoorbeeld:
  • de soort bebouwing die toegestaan is
  • de manier waarop gebouwd mag worden
  • archeologische vindplaatsen in een wijk of gebied
  • gemeentelijke monumenten
 • regels over het gebruik van de openbare ruimte, bijvoorbeeld:
  • regels over milieubelastende activiteiten
  • regels over bomen kappen
  • regels over parkeren

Zo bekijkt u een bestemmingsplan: