Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Algemene informatie toekomst Oostzaan

De afgelopen vijftig jaar zijn steeds meer gemeenten in Nederland gaan samenwerken. Gemeenten hebben er namelijk in de loop van de jaren veel taken bijgekregen, zoals jeugdzorg, milieubeheer, werk en inkomen en zorg voor langdurig zieken en ouderen. Ook zijn er steeds meer regels waar gemeenten rekening mee moeten houden. Als kleine gemeente wordt het steeds moeilijker om goed je werk te doen voor alle inwoners. Oostzaan werkt daarom samen met Wormerland. Wormerland en Oostzaan hebben hun eigen gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. De ambtenaren werken voor beide gemeenten in OVER-gemeenten. Dit heet een gemeenschappelijke regeling.

Oostzaan is een van de kleinste gemeentes van Nederland. Kan Oostzaan zelfstandig blijven of is het voor de toekomst van het dorp beter om samen te gaan met een andere gemeente? Het is aan de gemeenteraad om hier een beslissing over te nemen.

De gemeente is in het najaar van 2021 een traject begonnen met een verkenning naar mogelijke bestuurlijke constructies voor Oostzaan, een onderzoek door adviesbureau TwynstraGudde en een participatietraject met inwoners en ondernemers. Welk toekomstscenario het beste past, is een ingewikkelde puzzel. Alle onderzoeken en reacties samen helpen de raad begrijpen welke meningen er zijn in ons dorp.

Waarom zijn we als gemeente Oostzaan op zoek naar samenwerking?  

Als gemeente onderhouden we het groen en de straten, geven we paspoorten en rijbewijzen af, zorgen we voor huishoudelijke hulp aan inwoners en zorgen we voor de bibliotheek. Dit zijn allemaal concrete taken die wij voor inwoners en ondernemers uitvoeren.

Als kleine gemeente zijn we kwetsbaar. Het wordt steeds moeilijker om dit allemaal te doen. Dat heeft ook te maken met het feit dat we de komende jaren te weinig geld hebben. Te weinig geld om alle voorzieningen in ons dorp te kunnen blijven aanbieden. Dit komt vooral doordat de regering bezuinigt op gemeenten.

De gemeenteraad heeft de conclusie getrokken dat Oostzaan dit alles niet meer alleen kan doen. Wij werken al samen met de gemeente Wormerland, maar ook dat vindt de raad te kwetsbaar. Wij moeten op zoek naar 1 of meer andere gemeenten om samen te werken. Misschien zelfs wel samen een nieuwe gemeente maken.

Het besluit over de toekomst van Oostzaan wordt eind 2024, begin 2025 door de gemeenteraad genomen.