Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Algemene informatie toekomst Oostzaan

De afgelopen vijftig jaar zijn steeds meer gemeenten in Nederland gaan samenwerken. Gemeenten hebben er namelijk in de loop van de jaren veel taken bijgekregen, zoals jeugdzorg, milieubeheer, werk en inkomen en zorg voor langdurig zieken en ouderen. Ook zijn er steeds meer regels waar gemeenten rekening mee moeten houden. Als kleine gemeente wordt het steeds moeilijker om goed je werk te doen voor alle inwoners. Oostzaan werkt daarom samen met Wormerland. Wormerland en Oostzaan hebben hun eigen gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. De ambtenaren werken voor beide gemeenten in OVER-gemeenten. Dit heet een gemeenschappelijke regeling.

Oostzaan is een van de kleinste gemeentes van Nederland. Kan Oostzaan zelfstandig blijven of is het voor de toekomst van het dorp beter om samen te gaan met een andere gemeente? Het is aan de gemeenteraad om hier een beslissing over te nemen.

De gemeente is in het najaar van 2021 een traject begonnen met een verkenning naar mogelijke bestuurlijke constructies voor Oostzaan, een onderzoek door adviesbureau TwynstraGudde en een participatietraject met inwoners en ondernemers. Welk toekomstscenario het beste past is een ingewikkelde puzzel. Alle onderzoeken en reacties samen helpen de raad begrijpen welke meningen er zijn in ons dorp.