Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Nationaal Klimaatplatform

‘Versnellen en verbinden’

Verbindt praktijkervaringen van burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen met beleid om de transitie naar een economie en samenleving zonder uitstoot van broeikasgassen te versnellen.

 

De Top van Onderop

Op 6 december, tijdens de Klimaattop in Dubai organiseerde het platform DE TOP VAN ONDEROP. Tijdens dit evenement lieten burgers en ondernemers zien hoe ze samen aan de slag zijn gegaan in hun eigen wijk, op het werk, het bedrijventerrein en de sportvereniging. 

Mooi voorbeeld was de sportvereniging die de contributie kon verlagen en juist geld verdiende met verduurzamen! Dit is te zien in het gelijknamige televisieprogramma dat op 6 december 2023 is uitgezonden.