Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

De Regionale energiestrategie Noord-Holland

In het hele land werken gemeenten, waterschappen, provincies, inwoners, partners en belanghebbenden al samen aan de een regionale energiestrategie (RES), waarin staat waar en hoeveel wind- en zonne-energie op land opgewekt kan worden, welke infrastructuur daarvoor nodig is en met welke warmtebronnen wijken en gebouwen verwarmd kunnen worden. Zaanstreek-Waterland werkt samen in de energieregio Noord-Holland.

In Zaanstreek-Waterland werken de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad samen aan de RES. Als deelregio's hebben we de ambitie uitgesproken om 0,43 terrawattuur(TWh)aan duurzame energie op te wekken. Vanwege de grote biodiversiteit en aanwezigheid van veel Natura2000-gebieden wordt in Zaanstreek-Waterland vooral ingezet op grootschalige opwek van zonne-energie op grote daken, parkeerterreinen en maatschappelijk vastgoed. 

In de RES Noord-Holland Zuid zijn door de zeven gemeenten in Zaanstreek Waterland aanvullende zoekgebieden toegewezen: (delen van) de A7, de A8 en de A10 voor zonne-energie; zon en wind langs de Noorzeekanaalgebieden in Zaanstad; zon op de Bukdijk in Marken en uitbreiding van windenergie bij de Nes in Marken.