Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Standplaatsvergunning aanvragen

Wilt u een kraampje langs de weg zetten om spullen te verkopen? Vraag dan een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

Als u een kraam of wagen langs de weg wilt zetten om spullen te verkopen of reclame te maken, heeft u een standplaatsvergunning nodig. Bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie. Dit geldt ook voor kraampjes aan het water of op eigen grond.

Als u een vaste standplaats op een (jaar)markt of bij een (jaar)evenement wilt, vraagt u een marktstandplaats aan.

Zo vraagt u een standplaatsvergunning aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft onder andere door:
  • voor welke activiteiten u de standplaats nodig heeft
  • waar en wanneer u de standplaats nodig heeft
  • hoeveel ruimte u nodig heeft

De voorwaarden voor een standplaatsvergunning hangen onder andere af van:

 • het soort activiteit waarvoor u een standplaatsvergunning aanvraagt
 • de omvang en het doel van de activiteit
 • de plaats en het tijdstip van de activiteit
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
 • het omgevingsplan
 • het straatbeeld

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.