Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Festiviteit horeca organiseren

Een horecabedrijf mag een aantal keer per jaar een festiviteit organiseren. U meldt de festiviteit bij de gemeente. Als u ook langer open wilt blijven, vraagt u ontheffing aan bij de gemeente.

U kunt in uw horecabedrijf een festiviteit organiseren, zoals een optreden van een band. Dit mag een paar keer per jaar. U mag dan meer geluid maken dan normaal is toegestaan.

De gemeente heeft openings- en sluitingstijden vastgelegd voor horecagelegenheden. Wilt u een keer langer open blijven met een festiviteit? Dan kunt u een ontheffing hiervoor aanvragen.

Zo meldt u een incidentele festiviteit en vraagt u ontheffing aan voor de openingstijden:

De melding incidentele festiviteit kunt u maximaal 12 keer per jaar indienen. De festiviteit dient te blijven voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het geluidsniveau wat wordt veroorzaakt door de festiviteit mag niet meer dan 80 dB(A) bedragen (gemeten op de gevel van geluidgevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter),
  • De festiviteit dient om uiterlijk 02:00 uur beëindigd te zijn,
  • De geluidsnorm geldt voor het bebouwde gedeelte van het horecabedrijf en niet voor de buitenruimte,
  • Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten.

Voor het verkrijgen van een ontheffing op de sluitingstijden van een horecabedrijf dient u te kunnen beargumenteren waarom de burgemeester de ontheffing zou moeten afgeven.

De melding incidentele festiviteit dient u minimaal 2 weken voor aanvang bij de gemeente in te dienen.

Bij een ontheffing sluitingstijden beslist de gemeente binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal met 6 weken verlengen

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.