Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Veilig thuis meldpunt

Veilig Thuis is het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Via het landelijke telefoonnummer 0800-2000 komt u in contact met het meldpunt bij u in de buurt. Het telefoonnummer is gratis en dag en nacht bereikbaar.

Website - Veilig Thuis