Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Wateroverlast door aanhoudende regen

Gepubliceerd:
Het regent de laatste dagen veel meer dan normaal en daardoor is het rioleringssysteem volgelopen.

Gemengd rioleringssysteem
De eindgemalen van het hoogheemraadschap draaien op volle toeren, maar hebben veel moeite om het rioolwater naar de waterzuivering te verplaatsen. Daardoor duurt het langer tot het water van de straat is afgevoerd. Op veel plekken hebben we een gemengd rioleringssysteem en daarop wordt zowel vuilwater als regenwater geloosd. In de ideale situatie is het schoner en duurzamer om regenwater op een sloot te lozen en alleen vuilwater naar de rioolwaterzuivering af te voeren. Daarvoor is een gescheiden systeem nodig met een leiding voor regenwater en een leiding voor vuilwater afkomstig van wc, wastafel en wasmachine. Zolang dit gescheiden systeem er niet is adviseren wij om regenwaterpijpen van de daken af te koppelen, zodat regenwater niet in het vuilwater riool terecht komt.


Wij houden de zaak zoveel mogelijk in de gaten en hebben bij het hoogheemraadschap gemeld dat onze reservebuffer is volgelopen doordat we het rioolwater bijna niet wegkrijgen. Het is misschien niet altijd zichtbaar, maar achter de schermen zijn wij druk bezig om de overlast zoveel mogelijk onder controle te krijgen.

Wat kunt u zelf doen bij wateroverlast?

U kunt uw regenpijp afkoppelen van de riolering. Het regenwater komt dan niet gelijk uit op het gemeentelijk riool maar in uw tuin. Het water stroomt dan naar de weg en komt daar alsnog vertraagd in het gemeentelijk riool.

De tweede optie is een grindput graven. Deze put werkt tijdens een regenbui als buffer. Daarna kan het water rustig de grond in zakken. Op deze website staat uitgelegd hoe u dat zelf kunt doen.

Een ontlastput is een putje onder de bestaande regenpijp. Als het riool vol staat bij een hevige regenbui kan er geen extra regenwater worden afgevoerd. Net zoals bij het afkoppelen zal het regenwater in uw tuin komen. Hierdoor wordt het riool minder belast.

Op YouTube staan informatieve filmpjes van Rioned.