Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Centraal tellen Tweede Kamerverkiezingen 2023

Dit betekent dat op verkiezingsavond 22 november 2023, op de stembureaus alleen de uitgebrachte stemmen op de partijen worden geteld. De volgende dag tellen we de stemmen op kandidaat niveau. Dit doen we in het stadhuis. Alle tellingen zijn openbaar en toegankelijk voor belangstellenden.