Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Gemeenteraden Landsmeer, Oostzaan en Wormerland concluderen: groen is veel meer dan een kleur

Gepubliceerd:
logo WL OZ LM
Op maandagavond 27 mei 2024 kwamen de raden van Landsmeer, Oostzaan en Wormerland bijeen om over de bestuurlijke toekomst te praten. Een openhartig gesprek, op het juiste moment. Onafhankelijk gespreksleider Guido Wallagh leidde de avond aan de hand van prikkelende vragen. De open en geïnteresseerde houding van aanwezige raadsleden vormden de basis voor een goede gesprek.

Meer overeenkomsten dan verschillen 

Het doel van de avond: praten over wat de drie gemeenten bindt, met oog voor onderlinge verschillen. Zonder te overtuigen en besluiten te nemen. Tijdens de sessie kwamen overduidelijk zes overeenkomstige thema’s naar voren die voor alle drie de gemeenten belangrijk zijn: de lokale identiteit, het groenlandelijke karakter, de kwaliteit van de dienstverlening, de lokale voorzieningen, de financiën en de urgentie om nu met elkaar in gesprek te gaan. Een open dialoog volgde op deze onderwerpen. Er was veel overeenstemming en ook oog voor lokale uitdagingen. Een raadslid vatte het momentum samen: “het zijn niet de verschillen, maar de overeenkomsten die ons vanavond bij elkaar brengen."

 

Het juiste moment voor het gesprek

Het bleek het juiste moment om dit gesprek met elkaar te voeren. Hoewel Landsmeer, Oostzaan en Wormerland verschillende startpunten hebben, werd op deze avond duidelijk de wens uitgesproken om op een constructieve manier verder met elkaar te praten. Met momenten van reflectie en respect voor elkaars tijdspad. En nog belangrijker: met oog voor wat het beste is voor de inwoners en ondernemers van Landsmeer, Oostzaan en Wormerland. Wat dat “ beste” is, is het uitgangspunt van de startgesprekken met de nieuw te vormen gemeenschappelijke raadswerkgroep. Waarin ook ruimte is voor andere (groenlandelijke) gemeenten om deel te nemen. Raadsleden concludeerden met een gevoel van verbinding, kameraadschap en onderling vertrouwen en spraken dat over en weer uit. Met elkaar gaan de drie raden hier komende tijd vorm aan geven.