Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Gemeente Oostzaan verwelkomt de Wet goed verhuurderschap als een stap naar verantwoordelijke huisvesting

Gepubliceerd:
Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap (Wgv). Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen ongewenst verhuurgedrag.

De regels van de Wgv gelden alleen voor huurovereenkomsten die na 1 juli 2023 zijn aangegaan. Voor eerdere overeenkomsten gaat de regel in vanaf 1 oktober 2024. De wet is gericht op het bevorderen van een gezonde relatie tussen verhuurders en huurders, en draagt bij aan meer transparantie en eerlijkheid op de huurmarkt. Met de wet worden wanpraktijken, zoals onredelijke huurverhogingen, slecht onderhoud en het negeren van rechten van huurders, vermindert. Huurders die te maken krijgen met slecht verhuurderschap kunnen dit melden.  
Gemeente Oostzaan werkt bij het uitvoeren van de wet samen met !WOON. !WOON geeft bewoners informatie en advies over huren, kopen, energie, organisatie en participatie. Het is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk die het belang van de bewoner voorop stelt. !WOON heeft het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag in het leven geroepen, waar huurders melding kunnen doen van ongewenst verhuurgedrag. Dit kan door een mail te sturen naar noord@wooninfo.nl, of door langs te komen op het spreekuur van !WOON. Huurders die lastig gevallen worden krijgen ondersteuning van de lokale medewerkers van !WOON en in lastige gevallen van het Meldpunt. Het Meldpunt onderneemt geen actie zonder overleg met de huurder. Het Meldpunt gaat vertrouwelijk om met informatie. 

Contactgegevens van !WOON voor huurders in de gemeente Oostzaan:

Mensen die toch liever naar een spreekuur van !WOON willen komen zijn welkom op:

  • Maandagochtenden tussen 10.00u en 11.00u op het kantoor op de J. Drijverweg 5 (Nieuwendam) in Amsterdam Noord.
  • Woensdagochtenden tussen 10.00u en 11.00u in Huis van de Wijk “De Meeuw” op de Motorwal 300 in Amsterdam Noord.
  • Daarnaast is het mogelijk om een afspraak te maken en langs te komen op het kantoor.

Klik voor meer informatie door naar deze pagina op onze website.